Tarihçe

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6005 Sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu” ile “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce kurulmuştur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Kurucu Rektör olarak 09.12.2010 tarihinde Prof. Dr. Galip AKHAN atanmıştır. Üniversitemiz 2011-2012 yılında eğitim faaliyetlerine başlamış olup, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne öğrenci alınmıştır. Tıp Fakültesi öğrencileri, Birlikte Kullanım Protokolü imzalanan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim görürken Hemşirelik bölümü öğrencileri ise Çiğli Belediyesi Binası Konferans Salonunda eğitim görmeye başlamıştır. Ancak sağlık eğitimi ile birlikte sağlık hizmetlerinin de verilmesi gerekliliği, yerleşke alanından farklı bir alanda sağlık yerleşkesi yapılması fikrini ortaya çıkarmış olup, bu amaçla Çiğli Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi kurulmuş ve üniversitenin Diş Hekimliği, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri 2011-2012 Eğitim yılının ikinci yarısında eğitimlerine bu yerleşkede devam etmiştir.

Tıp Fakültesi'nin ilk Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS ‘tır. Daha sonra sırasıyla Dekanlık görevini Prof. Dr. Galip AKHAN, Prof. Dr. Mehmet TOKAÇ, Prof. Dr. Gökhan KÖYLÜOĞLU yapmıştır. Prof. Dr. Barış Önder PAMUK 22.05.2019 tarih itibariyle Dekanlık görevini sürdürmektedir.

Fakültemiz 2011-2012 eğitim öğretim yılında 108 öğrenci ile eğitime başlamış olup, ilk mezun öğrencilerini 2016-2017 eğitim öğretim yılında 91 öğrenci olarak vermiştir.

Tıp Fakültesi, Dahili Tıp  Bilimlerine bağlı olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi olan Dr. Ümit Seçil Demirdal'ın kadroya atanması ile birlikte İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyetine başlamıştır. Daha sonra 2014 yılında Prof.Dr. Aliye TOSUN Anabilim Dalı başkanlığı görevine başlamıştır ve halen bu görevini sürdürmektedir. 2019 yılı itibari ile AD bünyesinde 1 profesör ve 3 doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi yer almaktadır.

Menüyü Kapat