Rehabilitasyon Ekibi

 • Ekip farklı disiplinlerden gelen ve sorumlulukları paylaşan sağlık görevlilerinin oluşturduğu çalışma grubudur.
 • Rehabilitasyonda ekip yaklaşımı esastır.
 • Gerçekçi amaçları belirlemek, geliştirmek ve kalıcı sakatlığa rağmen optimal fonksiyon kazandıracak planları yürütmek için hasta, ailesi ve rehabilitasyon ekibi birlikte çalışmalıdır.
 • Tanı konulması sonrası hastanın fonksiyonel durumu belirlenir.
 • Fiziyatrist rehabilitasyon programını planlar.
 • Hastanın fiziksel kapasitesi, GYA, sosyal davranışı, psikolojisi, iletişim yetenekleri, seksüel fonksiyonları öncelikle tespit edilir.
 • Ekip elemanlarının program içerisinde ne yapacağı saptanır.

Fiziyatrist

 • Lider fiziyatristtir.
 • Programları organize etmekten birinci dereceden sorumludur.
 • Komplikasyonları önleme, tanısını koyma ve tedavi etmelidir.
 • Ekip koordinasyonu, motivasyonu, toplantıların planlanması, denetlenmesi görevlerini üstlenir.

Rehabilitasyon Hemşiresi

 • Kişisel hijyeni sağlar.
 • Mesane ve bağırsak programlarını uygular.
 • Derinin korunması için belirlenen müdahalelerin yapılması, gerektiğinde hekimin uyarılmasını sağlar.
 • Isı, ses, temizlik gibi çevresel faktörlerin kontrolünü sağlar.
 • İletişim, yeme, hareket etme, giyinme gibi aktiviteler için hastanın ihtiyaç duyduğu adaptif araçların ve zamanın optimal şekilde kullanılmasını sağlar.
 • İlaç tedavisinin yürütülmesinden sorumludur.

İş-Uğraşı Terapisti

 • Giyinme, yeme, banyo yapma, kişisel hijyen gibi GYA değerlendirir ve eğitimini yapar.
 • Ortezlerin ve diğer yaşamı kolaylaştırıcı araçların nasıl kullanılacağını, tekerlekli sandalyeye geçiş tekniklerini ve üst ekstremite protezlerinin kullanımını öğretir.
 • EHA, kas gücü, dayanıklılık, koordinasyon ve becerinin sürdürülmesi ve düzeltilmesine yardımcı olur.
 • Hastanın bağımsızlığını korumak ve aşırı korumacılığı önlemek için geliştirilen teknikleri göstererek aileyi eğitir.

Fizyoterapist

 • EHA korumak veya kısıtlılık varsa açmak.
 • Kasın boyunda kısalma varsa germe egzersizleri ve yumuşak doku mobilizasyon tekniklerini uygulamak.
 • Otururken ve ayaktayken denge, transfer ve mobilite eğitimini yapmak. Tekerlekli sandalye kullanımı, ambulasyon ve yürüme eğitimi yaptırmak, düzensiz zeminler, rampalar ve merdivenler gibi engelleri aşabilmeyi öğretmek.
 • Belirli kas gruplarının veya tüm vücudun gücünü, dayanıklılığını ve koordinasyonunu artıracak egzersizleri vermek.
 • Sıcak ve soğuk, hidroterapi, elektrik stimulasyonu, traksiyon, masaj gibi fizik tedavi araçlarını kullanmak.
 • Postür eğitimi ve egzersizlerini yaptırmak.
 • Solunum egzersizleri ve postural drenaj yapmak.
 • Uygun kaldırma ve kuvvetlendirme tekniklerini de içeren fonksiyonel mesleki becerileri öğretmek.  

Galeri

Menüyü Kapat