Fiziyatri

Fiziyatri terimi ilk kez Dr. Frank H. Krusen tarafından 1938 yılında kullanıldı. American Medical Association 1946 yılında bu terimi kabul etti.

Fiziyatri ve Fiziyatrist terimi Latince “Physicos = Fiziksel” ve “İetra = iyileştirme Sanatı” kelimelerinden köken almıştır ve iyileştirmenin fiziksel anlamıdır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanı, hastanın fonksiyonunu ve performansını değiştiren durumların tedavi ve bakımlarını üstlenir. İlaçlar, fiziksel modaliteler ve çeşittli eğitsel yaklaşımların kombine kullanımı ile fonksiyonların optimizasyonunu sağlar. Fonksiyonları hasar öncesi düzeye tam restore edemediği durumlarda ise yaşam kalitesinin optimizasyonunu sağlar. Avrupa Birliği’nin daimi konseylerinden birisi olan “Union of European Medical Society (ATUB-UEMS: Avrupa Tıp Uzmanları Birliği) tarafından Brüksel’de 28 Nisan 1989’da FTR uzman hekimliğinin görev yetki ve sorumlulukları şöyle tanımlanmış ve yürütme kurulu tarafından onaylanmıştır: 

  • 'Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, fiziksel ve bilişsel fonksiyonların (davranışlar dahil olmak üzere) ve katılımın (yaşam kalitesi dahil olmak üzere) iyileştirilmesi ile ilgilenen; ayrıca kişisel ve çevresel faktörlerin değiştirilmesi ile de uğraşan bağımsız bir tıp uzmanlık dalıdır. Bu nedenle tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların ve bunlara bağlı olarak oluşan morbiditelerin önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonundan sorumludur.
  • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimleri kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar, amputasyonlar, pelvik organ fonksiyon bozuklukları, kardiyopulmoner yetmezlik, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşırlar.
  • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimlerinin akut bakım ünitelerinden toplumsal kurumlara kadar değişen farklı faaliyet alanları vardır. Spesifik tanı yöntemleri kullanarak farmakolojik, fiziksel, teknik, eğitsel ve iş-uğraşı alanlarında girişimlerde bulunurlar. Kapsamlı eğitimlerinden dolayı en iyi sonucun alınması için pek çok profesyonelden oluşan bir ekibin aktivitelerinden sorumludurlar. Tüm entegre rehabilitasyon ekiplerinde tanı ve tedavi sorumluluğu rehabilitasyon alanında uzman doktora aittir. Bu kişi düzenli ekip toplantılarında ekibin diğer üyelerinin tavsiye ve önerilerini de göz önüne alarak ve hastası ile profesyonel düzeyde olan ilişkisini de gözeterek tedaviyi veya uygulama yolunu değiştirebilir. Tüm durumlarda son karar ve sorumluluk medikal bakımdan sorumlu ve bu konuda uzman doktora aittir.' denilmektedir.

Turk J Phys Med Rehab 2008: 54 Suppl 1; 1-3

Menüyü Kapat