Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği yıllardır eğitime, bilime, sağlığa ve üyelerimizin haklarına verdiği değer ile görevini yürütmüş ve bugüne kadar, bir tanesi uluslararası olmak üzere 6 kongre ve 1 sempozyum düzenlemiştir. Hazırlıklarına başlamış bulunduğumuz 7. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresini ise 4-8 Kasım 2020’de yine Ankara’da, Sheraton Otel’de planlamaktayız.

Dünya Sağlık Örgütü de 2030 hedefleri içine rehabilitasyonu almış, evrensel sağlık kapsamında olması ve hizmet sunum modelleri oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca "Rehabilitasyon bir lüks değildir." diyerek önemine dikkat çekmiştir.

Dünya Nörorehabilitasyon Federasyonunun (World Federation of Neurorehabilitation, WFNR) Türkiye temsilcisi olan derneğimiz tarafından 2 yılda bir düzenlenmekte olan kongremizde yine nörorehabilitasyon, ortopedik, pediyatrik, kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi ana konular dışında kas iskelet sistemi hastalıkları ve romatolojik rehabilitasyon, ağrı ve osteoporoz konuları da hem güncel hem de gelecekte planlanmakta olan yaklaşımlar ışığında detaylı olarak ele alınacaktır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ailesi gün geçtikçe büyümekte, bu tür bilimsel toplantılar bizleri bir araya getirerek hem bilimsel hem de sosyal paylaşımlarla, branşımıza yönelik çeşitli sorunlara karşı da gücümüzü arttırmaya olanak vermektedir.

Çeşitli konulardaki kurslar, konferanslar, paneller ile hocalarımızın tecrübelerini paylaşacağı, ödüllü sözlü ve poster bildiri sunumlarının gerçekleştirileceği ve kongre hazırlık sürecinde sizlerden gelecek öneri ve isteklerin de dikkate alınacağı bir program hazırlamak niyetindeyiz.

Siz meslektaşlarımızla birlikte, rehabilitasyon ekibinin tüm üyelerini ağırlayacak olmanın heyecanı ile hepinizi bu bilimsel ve sosyal paylaşım için başkentimize, kongremize davet ediyoruz. Katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Sevgi ve saygılarımızla,

İlgili Resimler

Menüyü Kapat